ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
08102557.JPG
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ เป็นหน่วยงานมาตรฐานการให้บริการของสรรพสามิต ในระดับดีเด่น
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1612060022924.jpg
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

15092557004.jpg
การเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1409195752716.jpg
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่แบบใช้งานจริง (On the job training)

 : ผู้บันทึกข้อมูล