ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประชาชน/ผู้เสียภาษี
สำหรับบุคลากร
  
15092557004.jpg
การเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1409195752716.jpg
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่แบบใช้งานจริง (On the job training)

 : ผู้บันทึกข้อมูล