ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประชาชน/ผู้เสียภาษี
สำหรับบุคลากร
  
A2510570.JPG
คืนความสุขให้คนไทยจากใจ..........กระทรวงการคลัง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

A2310571.jpg
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง)
 : ผู้บันทึกข้อมูล