ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประชาชน/ผู้เสียภาษี
สำหรับบุคลากร
  
KM EXCISE1.jpg
KM การจับ การค้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

fake oil1.jpg
KM การจับกุมน้ำมันปลอมปน
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล